Information från Föreningen Rosersbergs Villastad
RSS icon Email icon Home icon
  • Om Föreningen

    Föreningen Rosersbergs Villastad är en politiskt obunden organisation som grundades 6 maj 1948 och återupptogs 2001 efter några års vila. Vi ser ett behov att tillvarata och bevaka Rosersbergs invånares intressen samt vara ett lokalt bollplank och kontaktyta mot myndigheter och andra intressenter.

    Vi mottar gärna förslag och input på vad du tycker är viktigt.

    Ett stort medlemsantal ger oss muskler. Visa ditt stöd för Rosersberg och bli medlem här.