Information från Föreningen Rosersbergs Villastad
RSS icon Email icon Home icon
 • Gör dig hörd – så här gör du

  Vi måste bullra om bullret

  När det nya miljötillståndet ska behandlas så tas en stor hänsyn till “Allmänheten” och hur engagerade de är. Det är inte så konstigt att det kontinuerligt blir lättnader över Upplands Väsby med konsekvensen att det blir mer trafik över oss – de är duktiga på att klaga och att verkligen registrera dessa så att de diarieförs.

  För att myndigeterna ska veta att vi inte vill ha ÄNNU MER buller – vilket vi riskerar att få – är det viktigt att många av oss hör av oss och med frekvens. Detta är en del av den demokratiska processen.

  Det behöver inte vara för att det är buller en viss tidpunkt eller något ovanligt. Det kan lika gärna vara just din uppfattning och situation. Det viktiga är just att de registreras och diarieförs så e-brev eller pappersbrev är bäst. Du kan skriva något så här:

  Hej,

  Mitt namn är XXX XXX och jag är bosatt på XXX vägen i Rosersberg, ca 350 meter under inflygningen till bana 01L. Jag vill framföra ett formellt klagomål eller en synpunkt och vill att detta registreras som ett sådant vilket jag också vill ha en bekräftelse på.

  Det jag vill framföra är…,

  Följande kan DU skriva till och hjälpa till att påverka vår miljö:

  1. Skriv till Luftfartsverket

  När du blir störd av flygbuller, klaga hos Luftfartsverket (via e-post eller vanlig post, så att du får ett skriftligt svar). Se till att det tydligt framgår av ditt brev att det rör sig om ett klagomål som ska registreras. Du kan kopiera texten ovan.

  Du kan skicka e-post till Luftfartsverket på adressen luftfartsverket@arn.lfv.se

  På Luftfartsverkets sida finns ett e-formulär, “Synpunkter på flygbuller”, som man kan fylla i och ställa en specifik fråga eller lämna förslag.

  2. Skriv till Länstyrelsen

  Registrera ett klagomål hos Länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten för Arlanda flygplats. Du kanske också vill fråga:

  Hur Länsstyrelsen följer upp att Luftfartsverket följer villkoren för Arlanda flygplats.

  Hur kommer det sig att trafiken över Rosersberg har ökat under det förra året trots att antalet rörelser varit jämförbara som året innan och minskat för Upplands Väsby. Vi har ju ändå en bullernivå som är ca fyra ggr högre.

  E-post: lansstyrelsen@ab.lst.se

  3. Skriv till kommunen

  Om du har frågor om vad vår kommun gör för att lösa bullerproblemet eller om du har information som du tror att kommunen kan ha nytta av så kan du kontakta Sigtuna Kommuns Miljö – och Hälsoskyddskontor. Miljö – och hälsoskyddschefen heter Hans Gustavsson och kan nås på Hans.Gustafsson@upplandsvasby.se.

  4. Skriv till lokala politiker

  Kontakta lokala politiker och fråga vad de olika partierna planerar att göra åt problemet.
  En lista över våra lokala politiker finns här.