Information från Föreningen Rosersbergs Villastad
RSS icon Email icon Home icon
  • LFV överklagar till HD

    Posted on April 23rd, 2009 Per Hoffner No comments

    Juristerna måtte jubla över de år av processer Väsbygruppen ger dem. LFV överklagar domen till Högsta Domstolen vilket är högst förståerligt. Det finns väl ingen liknande dom och den blir prejudicerande. Däremot oroar det om det starkaste motargumenten är att gruppdeltagarna har olika bullerexponering men det är ett komplext fall och inte lätt att sätta sig in i utan det finns säkert andra argument. Oavsett lär processerna fortsätta och juristerna har arbete ännu ett tag…

    Comments are closed.