Information från Föreningen Rosersbergs Villastad
RSS icon Email icon Home icon
 • Planer på ett nytt sopberg i Brista

  Posted on April 13th, 2015 Per Hoffner No comments

  soporLänsstyrelsen har gett ett kommunalägt bolag tillstånd att bygga en jättetipp i Brista tillsammans med en massa annan soprelaterad verksamhet. Detta har tyvärr inte uppmärksammats av någon av oss trots att vi är betydligt mer vakna än snittmedborgaren. Ikväll har vi dock skickat in en överklagan (som du kan läsa i sin helhet här Överklagande 5511-26646-2012 Brista Avfallsanläggning från Föreningen Rosersbergs Villastad) på det beslutet och hoppas att Länsstyrelsen ger oss prövningstillstånd.

  Jag skrev samtidigt till vår kommunledningstrojka Lars Bryntesson (s), Pierre Cengiz-Edstrand (mp) och Dan Rosenholm (fp) med följande innehåll:

   

  Bifogat finns föreningen Rosersbergs Villastads överklagande av Länsstyrelsens beslut att ge Sigtuna Återvinning AB miljötillstånd för en ny soptipp mitt i Märsta.

  Hur tänkte ni nu? Det här är så galet på så många nivåer.

  1. För det första känns det oerhört falskt att när vi satt och pratade för drygt två månader sedan så nämnde ni inte ens att ni planerar för ett stinkande 50 meters sopberg 2,5 km från Rosersberg och drygt 1 km från samma Krogsta som vi pratade om i samband med tågdepån. Var ni bara nöjda över att vi inte sniffat upp handlingarna i god tid? Trots att ni vet hur nära det är till Rosersberg så har ingen på kommunen gjort något för att informera eller tillfråga oss. Var ni rädda att det skulle bli en valfråga?

  2. Hur kan ett Kommunägt bolag försöka få igång en verksamhet som två av de tyngre egna nämnderna, Stadsbyggnadskontoret och Miljö- och Hälsa, så starkt motsätter sig till? Varför anlägga ett nytt sopberg mitt i Märsta samhälle?

  3. Den miljökonsekvensbeskrivning som ert kommunägda bolag lämnat in är så bristfällig, så fylld av eventualiteter och innehåller så motsägande uppgifter och tar inte upp några av de mer övergripande frågorna. Hur står detta i förhållande till det totala miljötrycket i kommunen? Långsiktig hållbarhet? När ni inte ens lyckas få den deponi som stängdes att fungera, hur kan man då vilja fördubbla den i storlek?

  4. Deponin kommer att skymmas av skog – men skog som ägs av andra fastighetsägare. Om de vill avverka så står ert berg naket och synligt. Om tågdepån skapas blir vår väg till Märsta kantad av det vackra berget.

  5. En 24 meters lastbil var tredje minut med (importerade?) sopor. Är det ett sätt att försöka balansera budgeten?

  5. Eko-kommun? Långsiktigt hållbart tänkande? Att bygga sopberg som under lång tid kommer stå och läcka nedsmutsat stinkande lakvatten? När handling och ord står rakt emot varandra går det inte att säga att förtroendet för politiker ökar!

  6. Vad är ert uppdrag som folkvalda? Var finns de kommuninnevånare som röstat på er och som säger “Ja! Äntligen! Ge oss ett stinkande sopberg mitt i Märsta”

  Risken är stor att ni blir ihågkomna som politikerna som anlade sopberget och gjorde Märsta Port till Soptippsporten.

  Dock var det intressant att läsa i Stadsbyggnadskontorets yttrande att “någon” gett Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att se över möjligheten att begränsa möjligheten för tung trafik att använda Norrsundavägen. Detta är definitivt bra men det hade varit trevligt att få veta det.

  Möjligheten är stor att vårt överklagande inte tas upp eftersom vi inte har varit medvetna om planerna och därför inte kunde överklaga i tid, men jag kan lova att vi kommer att göra vårt yttersta för att skapa opinion.

   

  Besvikna hälsningar,

  Per Hoffner

  Ordförande i Föreningen Rosersbergs Villastad

   

  Comments are closed.