Information från Föreningen Rosersbergs Villastad
RSS icon Email icon Home icon
 • Årsmöte – Verksamhetsberättelse 2014

  Posted on April 13th, 2015 Per Hoffner No comments

  Verksamhetshetsberättelse 2014

  Föreningen Rosersbergs Villastad

  Årets verksamhet har dominerats kring Swedavias ansökan för ett nytt miljötillstånd för Arlanda Flygplats samt tågdepån i Krogsta. Vi har även arbetat med en del lokala frågor vilket redovisas nedan.

  Miljötillstånd för Arlanda flygplats

  Den 7-9 oktober 2014 höll Mark- och Miljööverdomstolen förhandlingar kring miljötillståndet för Arlanda Flygplats. Föreningen var delgiven som klagande representerades under förhandlingen av ordförande Per Hoffner. Vi deltog aktivt i förhandlingarna med ett flertal yttranden och pläderingar och vi hade även ett gott samarbete med kommunen och deras jurist och miljöchef, både före och under rättegången.

  När domen kom var den mycket glädjande. Förbudet mot inflygningar över Upplands Väsby upphävdes (konsekvensen hade blivit att ALL flygtrafik kom över Rosersberg) och ersattes med ett speciellt villkor om att Swedavia åläggs att utreda möjligheter genom alternativt bananvändande minska bullerexponeringen för BÅDE Rosersberg och Upplands Väsby. Det innebär en möjlighet till att exempelvis använda bana 3 vid låg- och mellantrafik och då med kurvade inflygningar och använda bana 1 vid högtrafik. Om vi kan framhäva det här mönstret skulle det kunna innebära att flyget begränsas under kvällar, mitt på dagen och under helger och vi kanske har mer flygplan men under en begränsad tidsperiod på vardagar. Detta är ju bra både för Upplands Väsby och för de flesta i Roserberg.

  Tågdepå i Krogsta

  Under sommaren fördes intensiva möten, informationsträffar och skriftväxling gällande Train Alliances plan till en enorm tågdepå och verkstad som skulle sträcka sig från Krogsta gård och bort till Brista. För de boende i Krogsta skulle det innebära en bullrig bangård och 8 meter höga bullervallar på deras bangårdar och det skulle ta bort värdefull skog och mycket natur för hela Rosersberg. Detta drevs hårdast av Anders Eriksson och Mikael Uddén och med starkt stöd av föreningen. Vi uttalade oss i samband med politikerträffar och rundvandringar.

  Lokal valdebatt inför kommunvalet

  Föreningen bjöd in alla politiska partier till en lokal valdebatt inför valet och alla utom Mp och V kom. Runt 200 Roserbergare samlades i matsalen på Råbergsskolan för en intensiv debatt trots att partierna var mer överens än oense gällande Rosersbergs framtid. Detta var mycket uppskattat både av politiker och åhörare.

  Planerna för Roserbergs Östra är nedlagda

  På valdebatten fick vi även bekräftat det vi hört tidigare men inte offentligt – Sigtuna Kommun kommer inte att bygga ett industriområde vid Rosersberg Östra, mellan samhället, Norrsunda Kyrka och motorvägen. Detta har dock inte synts i något protokoll.

  Trafikverket

  Trafikverket bjöd in till ett öppet möte gällande cykelbana till Upplands Väsby och konsekvenserna för trafiken kring Rosersberg. Runt 100 deltagare i Råbergskolans matsal berättade vad de tyckte och bl.a den av Trafikverket stängda utfarten från Säbyholmsvägen får fortfarande vara öppen efter massiv kritik. De flesta ansåg att det är bättre att trafiken går ut på stora vägar än att gå genom villaområden med lekande barn, något som gjorde att Trafikverket ändrade sitt beslut.

  Vi fick till slut även en hastighetssänkning på Norrsundavägen från 70 till 60, något som Erik har kämpat intensivt för i många år på föreningens vägnar (han kämpar för 50 dock)

  Informationsbrev

  Under året har 3 stycken informationsbrev, RosersInfo, delats ut till alla Rosersbergsinnevånare. Innehållet har varit blandat med frågor kring Arlanda, flyget och bullerisolering, midsommarfirande, valdebatt och andra lokala frågor.

   

  Facebook

  Förutom www.rosersberg.org finns föreningen nu även på Facebook. Sök på RosersbergsVillastad och gilla.

   

  Midsommarfirande – Julgransplundring

  Föreningen finansierade musiker till midsommarfirande och stod för hjälp med marknadsföring på bägge dessa evenemang. Båda evenemangen blev mycket uppskattade med många besökare.

  Swedavia

  Vi har träffat Swedavia på ett grannmöte den 8 maj.

  Medlemsmöte

  Den 20 januari (2015) hade vi ett öppet medlemsmöte. Runt 20 deltagare diskuterade vad de tyckte var viktigt för Rosersberg.

  Styrelsemöten

  Vi har under året haft 4 protokollförda styrelsemöten.

   

  Vid pennan,

  Per Hoffner

  Ordförande

  Comments are closed.