Information från Föreningen Rosersbergs Villastad
RSS icon Email icon Home icon
 • Framtiden för Rosersberg? Valdebatt på Råbergsskolan tors 28 aug kl 19.00

  Posted on August 19th, 2014 Per Hoffner No comments

  Vi har som ett led av detta bjudit in våra lokalpolitiker på en valdebatt den 28 aug kl 19.00 i Råbergsskolan för att de ska kunna svara på hur de ser på frågor som rör Rosersberg specifikt. Detta tycker jag personligen är väldigt spännande för det gör politik till något greppbart och något som påverkar lokalt.

  Inbjudan har gått ut till samtliga partier som är representerade i fullmäktige och vi har redan bekräftat deltagande från Lars Bryntesson och Olov Holst, representanter för fp, c, och mp.

  Valdebatt i Rosersberg Tors 28 aug kl 19.00

  Föreningen Rosersbergs Villastad bjuder in till en valdebatt där Sigtuna Kommuns partier får tillfälle att redovisa hur de står i frågor som är specifika för Rosersberg. Detta är en möjlighet att göra lokalpolitik riktigt lokal.

  Debatten är tänkt att hållas i Råbergsskolans matsal i panelform. Varje parti har en plats och kommer att ges 2 minuters introduktion och presentation av sig själva och sitt parti i allmänna ordalag. Debatten kommer att modereras med hjälp av en moderator. Jag räknar med att vi är klara senast kl 21.00 (målsättning 20.30) men att det finns mycket utrymme för frågor och för personliga samtal efter mötet.

  För att politikerna ska kunna förbereda sig så är några av de frågor vi skulle vilja ha svar kring varje partis ståndpunkt och som är viktiga för Rosersberg:

  • Planerna för det område mellan Rosersbergs samhälle, motorvägen och Norrsunda Kyrka som i tidigare planhandlingar hette Rosersbergs Östra.
  • Tågdepå i Krogsta, Odensala eller annat alternativ.
  • Kontamineringen av PFOS i Rosersbergsviken som härstammar från brandsläckningsskum från Civilförsvarsskolan. Vad vill ni göra för att sanera och återställa.  Andra föroreningar i Fysingen och Oxundasjön?
  • Gång- och cykelväg mellan Rosersberg och Arlanda, primärt för boende i Åshusby, Skoby och Skånela men lika mycket för alla de barn och ungdomar som vill till hästgårdarna i området på andra sidan motorvägen. Framförallt är bron över motorvägen ytterst olämplig för annat än bilar idag. Den här vägen är dessutom naturlig väg för alla cykelpendlare söderifrån till Arlanda.
  • Det nya planerade bostadsområdet väster om järnvägen.
  • Hur kan vi säkerställa att vi inte blir överkörda och bortglömda när det gäller miljötillståndet för Arlanda.

  Comments are closed.