Information från Föreningen Rosersbergs Villastad
RSS icon Email icon Home icon
 • Tågdepå i Krogsta – NEJ!

  Posted on August 19th, 2014 Per Hoffner No comments

  Krogsta_bangård2Allt fler börjar få upp ögonen för Sigtuna kommun och Train Alliance långt framskridna planer på att etablera en pendel- och fjärrtågsdepå i Krogsta. Trots att en alternativ placering i Odensala är både billigare och bättre ur trafikperspektiv enligt de sakkunniga på SL och Trafikverket och dessutom redan har upphandlats, fortsätter kommunledningen av olika skäl att verka för en placering i Krogsta.

  Sigtuna kommun startade 2011 på begäran av markägaren ett planarbete (process) för att möjliggöra att järnvägsrelaterad verksamhet ska kunna etableras i Krogsta. Ett av motiven är att SL vill bygga en pendeltågdepå Nord. Ungefär samtidigt påbörjades en motsvarande planering för Odensala.

  Att det finns ett behov av utökad depåkapacitet för att få en säker och väl fungerade kollektivtrafik är naturligt, men om SL-depån placeras i Krogsta kommer det innebära ett enormt och brutalt ingrepp i kulturlandskapet, en katastrof för de boende i Krogsta och att Rosersberg kommer bli helt inringat av industriområden.

  Dessutom är placeringen i Krogsta tveksam ur ett trafikperspektiv eftersom den kommer att generera många nya tågrörelser på en redan idag mycket hårt belastad spårsträcka, något som inte precis kommer att förbättra situationen för kollektivtrafiken – vilket är ett övergripande mål.

  Sedan de boende i Krogsta fick kännedom om Sigtuna kommuns planer har ett aktivt arbete bedrivits och omfattande yttranden har lämnats in där det tydligt framgår att Krogsta inte är en lämplig lokalisering och att det finns platser i och utanför Sigtuna kommun som är mera lämpade.

  Istället för att lyssna på de boende valde Sigtuna kommun att i tysthet teckna en avsiktsförklaring med entreprenören Train Alliance, där man förklarar sin ”ömsesidiga och uppriktiga önskan” om att driva igenom detaljplanen för Krogsta för att möjliggöra en kommande byggnation. Då Sigtuna kommun har ekonomiska intressen i området (en del av det tänkta depåområdet (Brista) ägs av Sigtuna Kommun) så är det kanske inte så konstigt att pengarna får styra – om än moraliskt tveksamt.

  Utöver pendeltågsdepån vill Train Alliance etablera en fjärrtågsdepå/verkstad i området, vilket gör anläggningen groteskt stor och är den direkta orsaken till att Krogsta ödeläggs. Det område som ursprungligen ingick i planen har i smyg utökats med 30 %!

  Det planerade depåområdet sträcker sig från Brista i norr och långt in i Krogsta och slutar bara drygt 100 meter från den nya stadsdelen Västra Rosersberg, där upp mot 400 nya bostäder planeras byggas. Står du på perrongen vid Rosersbergs station kommer du att kunna se rakt in i de 500 meter långa och 20 meter höga depåbyggnaderna. Vyn norrut kommer att se ut som bangården i Hagalund.

   

  Tågdepån – sammanfattning?

  Om Sigtuna kommun och Train Alliance planer genomförs kommer det bl.a. innebära:

  • Ett tågdepåområde på drygt 50 hektar byggs (50 hektar motsvarar en parkeringsplats för 80 000 bilar).
  • Stora delar av Krogsta Gård och tillhörande bostadshus rivs. Boende måste flytta.
  • All skog väster om järnvägen mellan Krogsta och Märsta tas bort.
  • Allt berg sprängs bort och massorna tippas ut på åkrarna runtomkring för att eliminera nivåskillnader på 22 meter, liknande Rosersberg Södra Industriområde.
  • Tågdepåerna kommer vara nästan 500 meter långa och upp till 20 meter höga.
  • Till tågdepåområdet kommer upp till 40 tåg anlända främst på natten.
  • Bullret kommer att vara omfattande, framförallt från växelområdet med sina relativt skarpa kurvor. Stela tågaxlar och metall mot metall.
  • Bullervallar som är nästan sju meter höga byggs ca 30 meter från närmaste boende i Krogsta och ovanför kommer de 12 meter höga belysningsmasterna att synas från stora delar av Rosersberg
  • Järnvägsövergången vid Krogsta stängs (det blir 10 spår i bredd där).
  • Entréerna till Rosersberg och Märsta förfulas (det blir en sammanhängande bangård och industriområde från kommungränsen i söder nästan upp till Märsta centrum med Rosersberg som en instängd enklav i mitten).

  Comments are closed.