Information från Föreningen Rosersbergs Villastad
RSS icon Email icon Home icon
 • Feg domstol – struntar i Rosersberg

  Posted on November 27th, 2013 Per Hoffner No comments

  Nu är Mark & Miljödomstolens dom gällande Miljötillståndet för Arlanda släppt. Detta är personliga åsikter (Per Hoffner) men jag tycker att domstolen valt en utomordentligt feg väg när man inte tagit några kontroversiella beslut gällande det dåligt underbyggda och omtvistade tidigare tillståndet. Speciellt med det speciella skydd för Upplands Väsby (villkor 6) och där man ignorerar Rosersberg med en bullernivå som är i princip dubbelt så hög. Utöver det har Swedavia fått igenom det mesta i sin ansökan.

  Dom och sammanfattning finns här 

  Det man i princip har gjort är att skydda Upplands Väsby från buller som gör att man tittar upp och undrar vad det är och tvingar Swedavia att om man vill använda bana 3 så måste man snabba på acceptansen för kurvade inflygningar. Under tiden så får man flytta all flygtrafik till bana 1 och över Rosersberg, “de är väl vana vid buller”, och så lägger de med en uppgift för Swedavia att utreda möjligheterna att genom banmönster kanske minska något av den ökningen – men inga krav, inga ramar utan bara en utredning.

  Domstolen har också godtagit Swedavias MiljöKonsekvensBeskrivning (MKB) och därigenom sagt att det är ok att antalet blodtrycksrelaterade sjukdomar ökar med 400%, från 20 till 100 fall, att barnen i skolan kommer att ha det svårare att lära sig och att deras kommunikationsförmåga kommer att försämras – allt baserat på verifierade undersökningar.

  Överklagan skall lämnas in innan den 18 december – och det kan ni räkna med att vi ska!!!

  Comments are closed.