Information från Föreningen Rosersbergs Villastad
RSS icon Email icon Home icon
 • Onsdag 27 nov kl 13.30 släpps domen

  Posted on November 26th, 2013 Per Hoffner No comments

  På onsdag den 27 november kl 13.30 släpps Mark & Miljödomstolens dom gällande Swedavias ansökan för ett nytt miljötillstånd för Arlanda flygplats.

  Föreningen har yttrat sig både vid förhandlingen och i förtydliganden efter.

  Förhoppningar

  Vi hoppas att tillståndet ser till att fördela flygningarna rättvist mellan bana 1 och bana 3 och de som drar nytta av närheten till Arlanda flygplats borde också ta del av olägenheten.

  Vi hoppas att rätten har haft mod att se tillståndet med egna ögon utifrån verkligheten idag och inte lutar sig tillbaka mot det gamla tillståndet, som i mina ögon inte var speciellt genomtänkt.

  Jag hoppas också att man ska börja se bullerpåverkan som ett miljöproblem, att om det går att kontrollera borde man beakta det på samma sätt som man gör med annan miljöpåverkan som exempelvis koldioxidavtryck och sätta tak för vad man utsätter medborgare för – framförallt eftersom man i det här fallet har valmöjligheter med två banor. Detta gör man vid andra storflygplatser i Europa, exempelvis Amsterdam och Schiphol. Dock tror vi inte att det här tillståndet kommer att gå så långt.

  Det är rätt konstigt att man i det förra tillståndet har ett särskilt skydd för en ort (Upplands Väsby) där bullernivån kan vara störande, men ignorerar en annan ort där bullernivån är hälsopåverkande.

  Hur vi påverkas?

  För de runt 2000 invånarna i Rosersberg så är det här miljötillståndet, och framförallt hur bana 1 och bana 3 får användas, något som påverkar vår vardag under de kommande 25 åren. Vid Inflygningen till bana 1 passerar flygplanen drygt 350 meter över våra hustak.

  I värsta fall, om Swedavia inte får använda bana 3, så blir konsekvensen en kraftig ökad trafik över Rosersberg. Det tråkiga i det fallet är att man skyddar invånarna i Upplands Väsby från en bullernivå som kan kallas störande men utsätter Rosersbergsborna för en bullernivå som påverkar hälsan.

  Oavsett utfallet kommer domen med säkerhet att överklagas av flera instanser, men det är en fingervisning hur rätten resonerar och vad de värderar.

  Comments are closed.