Information från Föreningen Rosersbergs Villastad
RSS icon Email icon Home icon
 • Förhandlingsordning för huvudförhandling Miljötillstånd

  Posted on September 2nd, 2013 Per Hoffner No comments

  Dag 1 (3/9)

  • Inledning med praktiska frågor.
  • Remissinstanser yttrar sig kortfattat.
  • Inledande presentation av flygplatsen
  • Förslag till villkor för flygvägar och buller
  • Villkor för flygverksamheten
  • Flygvägssystemet
  • Flygvägssystemet i nyvarande och i sökt verksamhet
  • Flygbuller, riktvärden, allmänt om flygbulle, beräknad utbredning och exponering av boende, bedömda hälsokonsekvenser
  • Påverkan på natur, kultur, friluftsområden.
  • Bullerreducerande åtgärder
  • Frågor och synpunkter, allmäna och enskilda intressen vad gäller buller
  Dag 2 (4/9)
  • Ev fortsättning från dag 1
  • Utsläpp till luft
  • Utsläpp till vatten

  Dag 3

  • Ev forts från dag 2
  • Övrig miljöpåverkan
  • Verkställighetsförordnande
  • Ev utestående frågor från dag 1-3
  • Ev övriga frågor till sökanden

  Dag 4

  • Syn, flygbuller och airside (föranmälan krävs)

  Comments are closed.