Information från Föreningen Rosersbergs Villastad
RSS icon Email icon Home icon
 • Rosersbergare hoppas på minskat flygbuller – Upplandsnytt 15 aug

  Posted on August 26th, 2013 Per Hoffner No comments

  SR P4 – Upplandsnytt hade den 15 aug ett inslag om Rosersberg och det kommande miljöprövningen.

  I september kommer ett nytt miljötillstånd för Arlanda flygplats att prövas i mark och miljödomstolen. Bullerdrabbade Roserbergsbor hoppas att flyget ska fördelas jämnare över de olika landningsbanorna.
  Hela artikeln finns här

  Lyssna här

  Comments are closed.