Information från Föreningen Rosersbergs Villastad
RSS icon Email icon Home icon
 • Årsmöte – Verksamhetsberättelse

  Posted on March 28th, 2013 Per Hoffner No comments

  Föreningen Rosersbergs Villastad

  Årets verksamhet har dominerats kring arbetet att bromsa utbyggnationen av industriområden runt Rosersberg samt att få en någorlunda säker infart till samhället. Vi har även arbetat med en del lokala frågor vilket redovisas nedan.

  Informationsbrev

  Under året har 5 stycken informationsbrev, RosersInfo, delats ut till alla Rosersbergsinnevånare. Innehållet har varit blandat med frågor kring Arlanda, flyget och bullerisolering, midsommarfirande och andra lokala frågor. Ett av informationsbladen gjordes som extra utgåva gällande fiber som företaget Svensk Infrastruktur planerar att dra kring villorna.

  Rosersberg Östra industriområde – Stormöte med politiker 27 mars

  Den 27:e mars hade föreningen ordnat ett stormöte med ansvariga politiker gällande den planerade byggnationen av bl.a. Rosersbergs Östra industriområde (mellan samhället och Norrsunda Kyrka). Hela Bygg & Trafiknämnden var med samt Kommunordförande samt Oppositionsråd. Det blev ett många hetsiga debatter men budskapet från det 100-talet Roserbergare var solklart emot den publicerade planen. Detaljplanen drogs också tillbaka efter mötet för ”omarbetning” och vi har ännu inte sett något nytt förslag.

  Midsommarfirande – Julgransplundring

  Föreningen finansierade musiker och stod för hjälp med marknadsföring på bägge dessa evenemang. Båda evenemangen blev mycket uppskattade med många besökare.

  Trafik – Infarten till Rosersberg och hastighet i Skoby

  Genom ett medborgarförslag inskickat av Erik Van de Meulebrouck blev det äntligen lite fart bland politiker – mycket tack vare Eriks enträgna påtryckande. Nu finns det i alla fall Fullmäktigebeslut på att något ska ske, men detaljerade planer finns inte än… Det har även gjorts ett antal skrivelser till Trafikverket gällande hastighetsskyltning i Skoby vilket faktiskt resulterade i ytterligare skyltning.

  Arlanda – Swedavia

  Styrelsen och några andra intresserade Rosersbergare träffade en delegation från Swedavia den 9 oktober för ett grannsamrådsmöte. Vi ifrågasätter fortfarande starkt den nuvarande fördelningen av landande plan mellan bana 1 och 3 där ca 75% landar över Rosersberg (bana 1).

  Föreningen träffade Miljö & Hälso kontoret på kommunen för att framföra hur Rosersberg påverkas av det nya miljötillståndet. Våra påpekanden syns även i Kommunens yttrande.

  Bullermätare på plats

  I april invigdes äntligen den bullermätare som vi kämpat för och som drivs av Miljö & Hälsokontoret på kommunen. Föreningen har varit med i de förberedande diskussionerna kring placering, rapporter och utformning. Detta gav även ett massmedialt intresse där föreningen syntes och hördes i såväl radio och tidningar, både vid invigningen och när den första kvartalsrapporten kom.

  Andra frågor

  Beslut är taget på att skapa ett välkomstpaket för nya invånare i vårt samhälle med information om våra föreningar, traditioner, historia och annat matnyttigt.

  Styrelsemöten

  Vi har under året haft 6 protokollförda styrelsemöten.

  Comments are closed.