Information från Föreningen Rosersbergs Villastad
RSS icon Email icon Home icon
  • Trafikplatsen ytterligare försenad

    Posted on June 18th, 2012 Per Hoffner No comments

    Enligt en artikel i Märsta.nu blir Trafikplatsen försenad ytterligare och ska nu stå klar runt sommaren 2013. Det är ganska mycket senare än under 2011 som var planen när de tog de första spadtagen. I artikeln står det också att Väg 859 ska åtgärdas – “Bland annat ska en bullervall uppföras och bekostas av Trafikverket och Posten. Bullervallen ska uppföras vid Råbergsskogen i anslutning till naturområdet. Längs väg 859 ska ett antal trafiksäkerhetsåtgärder vidtas och där ska Trafikverket genomföra och finansiera en ombyggnad av korsningspunkterna vid Rosersbergsvägen respektive Säbyholmsvägen.”

    Vi har inte sett något om detta från Förenings sida ännu men återkommer när vi vet.

    Comments are closed.