Information från Föreningen Rosersbergs Villastad
RSS icon Email icon Home icon
 • Den permanenta bullermätningsstationen invigd

  Posted on May 30th, 2012 Per Hoffner No comments

  Med kaffe, bullar, strålande solsken och passerande flygplan invigde Ronnie Lundin, Ordförande för Miljö- och hälsoskyddsnämnden, igår bullermätaren i Rosersberg.

  Sigtuna Kommuns hemsida kan du se aktuella bullernivåer med ca en sekunds fördröjning

  Det är Miljö- och Hälsoskyddskontoret som upphandlat en enhet som inom kort kommer att finnas på plats vid korsningen av Norrtorpsvägen och Råbergsvägen. Platsen är vald för att ha så lite bakgrundsoljud från andra källor så att avläsningarna blir så tillförlitliga som möjligt. Reslutatet kan avläsas på tre olika sätt:

  1. I realtid via hemsidan
  2. Ihopkopplat med det WebTrak-system som Swedavia använder så att man kan se specifika flygningar, flygplanstyper etc. Detta görs på flera platser i världen, ex. Vancouver. Man kan även gå in och söka bakåt i tiden om man t.ex. kom ihåg att man blev speciellt störd vid någon viss tidpunkt. Tyvärr är detta med ett par timmars fördröjning på grund av något tekniskt hos Swedavia.
  3. Kvartalsvisa sammanställningar där ex de 10 vanligaste flygplanstyperna redovisas vilket ger möjligheten att kunna jämföra verkliga med beräknade värden.

  Den här bullermätningsstationen är något vi efterfrågat länge och det är fantastiskt bra av kommunen att finansiera och driva detta och ge oss verkliga fakta inför arbetet  med Swedavias miljöansökan för driften vid Arlanda flygplats.

  Comments are closed.