Information från Föreningen Rosersbergs Villastad
RSS icon Email icon Home icon
 • Sänk hastigheten på Norrsundavägen (väg 859)

  Posted on May 23rd, 2012 Per Hoffner No comments

  50skyltFöreningen har länge försökt påverka olika myndigheter för att få till stånd en sänkning av hastigheten på Norrsundavägen (se även tidigare artikel). Erik skickade den 10 maj in ett medborgarförslag (en förening får inte lämna medborgarförslag) som visar hur enkelt kommunen skulle kunna genomföra en hastighetssänkning, antingen genom att utvidga zonen för tätbebyggt område så att vägen täcks in eller via Trafikförordningen.

  Läs hela förslaget här

  Sigtunabygden skrev en artikel om förslaget som du kan läsa här. I förslaget finns även en artikel från samma tidning där de mätte hastigheten och deras mätningar visade att 60% av bilisterna körde över 70 km/h vid infarten till Rosersberg.

  Comments are closed.