Information från Föreningen Rosersbergs Villastad
RSS icon Email icon Home icon
  • Möte med kommunledningen 4 mars

    Posted on March 7th, 2010 Per Hoffner No comments

    Styrelsen för föreningen had ett mycket givande möte med kommunledningen den 4 mars. Vi hade förmånen att ha maximal uppmärksamhet från de viktigaste i kommunens ledning, Anders Johansson (Kommunstyrelsens ordförande), Greger Svensson (Kommundirektör), Roger Petterson (Chefsjurist), Göran Hammarsjö (Ordf Gatu & Fastighet) samt den juridiska expert som kommunen har anlitat inför arbetet med LFV ansökan för miljötillstånd, Jonas Christensen.

    Från vår synpunkt var det otroligt givande och vi känner oss oerhört nöjda att ha fått upp den här frågan på den politiska agendan, och att vi får en full backning från kommunen i det komplexa arbetet som det här innebär. Det är tydligt att vi delar åsikt mot LFV och den påverkan som U-V har på det underlag som nu ligger i arbete.

    Comments are closed.