Information från Föreningen Rosersbergs Villastad
RSS icon Email icon Home icon
  • Seniorboende i Rosersberg?

    Posted on January 13th, 2010 Per Hoffner No comments

    senior_citizenDet har under många år pratats om ett seniorboende i Rosersberg men inget händer. För att accelerera det här och kunna låta Rosersbergare bo kvar vill vi ha deltagare som kan vara med i en begränsad projektgrupp kring det här ämnet. Det är inget betungande åtagande utan deltagarna bestämmer tempot. Anmäl er till Per Hoffner här

    Comments are closed.