Information från Föreningen Rosersbergs Villastad
RSS icon Email icon Home icon
 • 43% ökning av inflygningar över Rosersberg med nya miljötillståndet

  Posted on January 5th, 2010 Per Hoffner No comments

  Många sådana kommer vi att se...Nu har LFV publicerat underlaget för de slutliga samrådsmöten som hålls inför inlämningen av ansökan för miljötillståndet för Arlanda flygplats. Vid en första genomläsning så tolkar jag det som att vi i Rosersberg skulle få en ökning av antalet inflygningar med ca 43% baserat på 2008 års siffror, medan inflygningar till bana 3 minskar med hälften. Detta är baserat på att man vill använda mixade parallella operationer vid högtrafik istället för bara den tredje banan som idag. Som kompensation och plåster på såriga öron vill de säkerställa att vi får varannan helg flygfri efter kanske 12 dagars oavbrutna inflygningar vid nordliga vindar. Det påverkar självklart skolan i stor utsträckning eftersom nu är oftast förmiddagarna flygfria.

  Detta är bara baserat på en snabb läsning och jag kan ha misstolkat en del. Jag försöker få lite mer klartext och dessutom se var den från kommunledningen (Anders Johansson) utlovade juridiska expertisen har kommit fram till. Han säger ju i sin blogg den 6 december att “Vi socialdemokrater kommer kunna möta rosersbergsväljarna i valrörelsen nästa år och säga. “tack för ert stora förtroende, vi har hållit vad vi lovat och söker stöd för fyra år till för att fortsätta utvecklingen av Rosersberg och övriga kommunen.” “

  Vi är beroende av expertis NU och hoppas sannerligen att han står vid sitt ord från samrådsmötet på Råbergsskolan i maj.

  Bilda dig gärna en egen uppfattning och kommentera nedan. Hela underlaget hittar du här och det kommer även en populärversion inför samrådsmötet den 27 januari.

  Till samrådsmötet som kommer att hållas i Sky City ska vi försöka ordna samtransport eller buss för att göra det möjligt för så många som det går att ta sig dit och visa att vi bryr oss.

  Comments are closed.