Information från Föreningen Rosersbergs Villastad
RSS icon Email icon Home icon
 • Vi behöver DIG som medlem NU

  Posted on September 2nd, 2009 Per Hoffner 2 comments

  Arbetet mot att vi ska slippa en fördubbling av landningarna över våra huvuden går in i en enormt viktig fas. I slutet av oktober går LFVs plan för miljötillståndet vid Arlanda flygplats ut till alla remiss-instanser och det är nu vi behöver synas. För att ha en tyngd och visa att Rosersbergarna bryr sig så är medlemsantalet viktigt.
  Vi behöver DIG som medlem NU!

  Det är LÄTT. Betala in årsavgiften 50 kr till Plusgiro 77560-1 och fyll i formuläret under ”Bli Medlem”

   

  2 responses to “Vi behöver DIG som medlem NU” RSS icon

  • Föreningen bedriver ett fint och viktigt arbete ang flygbullret. Om ambitionen är att skapa en tyngd genom ett stort och ökande medlemsantal så bör man fokusera på det som vi alla är överrens om dvs att flygbullret måste begränsas till rimliga nivåer. Det är en fråga som ensam är så otroligt viktig att den kan få folk att känna det mödan värt att gå med. Föreningen bör ägna sig mindre åt andra frågor. Ju fler andra frågor som föreningen ägnars sig åt desto färre potentiella medlemmar kan sannolikt känna att de helhjärtat stödjer föreningen vilket är detsamma som att tappa fokus och göra föreningen svagare och mindre trovärdig.Det är inte säkert att så många stödjer föreningen eller tänker lika i alla frågor. Men jag har svårt att tänka mig någon som vill ha mer buller. Såhär tänkte iaf jag idag när jag såg nyhetsbladet. Om det ska börja närma sig eller likna ett politiskt parti (eller en vill-ha lista) så blir det extra svårt för de som är engagerade i ett sådant.

  • Tack för din kommentar. Vi uppskattar din åsikt och att du håller med oss om vikten av att minimera flygbuller (och annat buller) men det kan inte vara det enda på en förenings agenda. Vi är ingen aktionsgrupp mot flygbuller och grunden för föreningen är ändå att verka för bygdens framskridande och att kunna vara ett organ som samlar åsikter och kan föra dem vidare.
   Att bara arbeta för en enskild fråga kan gärna vara en projektgrupp, då det är en klart avskiljbart början och slut på projektet. Exempelvis är miljötillståndet en sådan fråga, visserligen under lång tid. De andra frågorna tycker vi ändå påverkar majoriteten av Rosersberg, exempelvis ett äldreboende som gör det lättare för folk att flytta och ändo bo kvar. Det frigör fastigheter och blir en naturlig föryngring när (oftast) barnfamiljer flyttar in.

   Du har i viss mån rätt att det kanske liknar någon form av politisk agenda, men så är inte tanken. Bara storleken av föreningen gör att det inte är fler frågor på agendan just nu, men vill gärna att fler människor som är engagerade i just de områden vi lyfter fram också kan träffas och driva dessa framåt under föreningens namn, men under en begränsad tid.Många är rädda att bli ”överengagerade” och binda upp sig för mycket.

   Det är bara ett lokalintresse och i föreningens namn vill jag lova att vi gör det vi kan efter bästa förmåga. Du är hjärtligt välkommen att vara med.

   Vänliga hälsningar, Per Hoffner