Information från Föreningen Rosersbergs Villastad
RSS icon Email icon Home icon
 • Planer på ett nytt sopberg i Brista

  Posted on April 13th, 2015 Per Hoffner No comments

  soporLänsstyrelsen har gett ett kommunalägt bolag tillstånd att bygga en jättetipp i Brista tillsammans med en massa annan soprelaterad verksamhet. Detta har tyvärr inte uppmärksammats av någon av oss trots att vi är betydligt mer vakna än snittmedborgaren. Ikväll har vi dock skickat in en överklagan (som du kan läsa i sin helhet här Överklagande 5511-26646-2012 Brista Avfallsanläggning från Föreningen Rosersbergs Villastad) på det beslutet och hoppas att Länsstyrelsen ger oss prövningstillstånd.

  Jag skrev samtidigt till vår kommunledningstrojka Lars Bryntesson (s), Pierre Cengiz-Edstrand (mp) och Dan Rosenholm (fp) med följande innehåll:

   

  Bifogat finns föreningen Rosersbergs Villastads överklagande av Länsstyrelsens beslut att ge Sigtuna Återvinning AB miljötillstånd för en ny soptipp mitt i Märsta.

  Hur tänkte ni nu? Det här är så galet på så många nivåer.

  1. För det första känns det oerhört falskt att när vi satt och pratade för drygt två månader sedan så nämnde ni inte ens att ni planerar för ett stinkande 50 meters sopberg 2,5 km från Rosersberg och drygt 1 km från samma Krogsta som vi pratade om i samband med tågdepån. Var ni bara nöjda över att vi inte sniffat upp handlingarna i god tid? Trots att ni vet hur nära det är till Rosersberg så har ingen på kommunen gjort något för att informera eller tillfråga oss. Var ni rädda att det skulle bli en valfråga?

  2. Hur kan ett Kommunägt bolag försöka få igång en verksamhet som två av de tyngre egna nämnderna, Stadsbyggnadskontoret och Miljö- och Hälsa, så starkt motsätter sig till? Varför anlägga ett nytt sopberg mitt i Märsta samhälle?

  3. Den miljökonsekvensbeskrivning som ert kommunägda bolag lämnat in är så bristfällig, så fylld av eventualiteter och innehåller så motsägande uppgifter och tar inte upp några av de mer övergripande frågorna. Hur står detta i förhållande till det totala miljötrycket i kommunen? Långsiktig hållbarhet? När ni inte ens lyckas få den deponi som stängdes att fungera, hur kan man då vilja fördubbla den i storlek?

  4. Deponin kommer att skymmas av skog – men skog som ägs av andra fastighetsägare. Om de vill avverka så står ert berg naket och synligt. Om tågdepån skapas blir vår väg till Märsta kantad av det vackra berget.

  5. En 24 meters lastbil var tredje minut med (importerade?) sopor. Är det ett sätt att försöka balansera budgeten?

  5. Eko-kommun? Långsiktigt hållbart tänkande? Att bygga sopberg som under lång tid kommer stå och läcka nedsmutsat stinkande lakvatten? När handling och ord står rakt emot varandra går det inte att säga att förtroendet för politiker ökar!

  6. Vad är ert uppdrag som folkvalda? Var finns de kommuninnevånare som röstat på er och som säger “Ja! Äntligen! Ge oss ett stinkande sopberg mitt i Märsta”

  Risken är stor att ni blir ihågkomna som politikerna som anlade sopberget och gjorde Märsta Port till Soptippsporten.

  Dock var det intressant att läsa i Stadsbyggnadskontorets yttrande att “någon” gett Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att se över möjligheten att begränsa möjligheten för tung trafik att använda Norrsundavägen. Detta är definitivt bra men det hade varit trevligt att få veta det.

  Möjligheten är stor att vårt överklagande inte tas upp eftersom vi inte har varit medvetna om planerna och därför inte kunde överklaga i tid, men jag kan lova att vi kommer att göra vårt yttersta för att skapa opinion.

   

  Besvikna hälsningar,

  Per Hoffner

  Ordförande i Föreningen Rosersbergs Villastad

   

 • Årsmöte – Verksamhetsberättelse 2014

  Posted on April 13th, 2015 Per Hoffner No comments

  Verksamhetshetsberättelse 2014

  Föreningen Rosersbergs Villastad

  Årets verksamhet har dominerats kring Swedavias ansökan för ett nytt miljötillstånd för Arlanda Flygplats samt tågdepån i Krogsta. Vi har även arbetat med en del lokala frågor vilket redovisas nedan.

  Miljötillstånd för Arlanda flygplats

  Den 7-9 oktober 2014 höll Mark- och Miljööverdomstolen förhandlingar kring miljötillståndet för Arlanda Flygplats. Föreningen var delgiven som klagande representerades under förhandlingen av ordförande Per Hoffner. Vi deltog aktivt i förhandlingarna med ett flertal yttranden och pläderingar och vi hade även ett gott samarbete med kommunen och deras jurist och miljöchef, både före och under rättegången.

  När domen kom var den mycket glädjande. Förbudet mot inflygningar över Upplands Väsby upphävdes (konsekvensen hade blivit att ALL flygtrafik kom över Rosersberg) och ersattes med ett speciellt villkor om att Swedavia åläggs att utreda möjligheter genom alternativt bananvändande minska bullerexponeringen för BÅDE Rosersberg och Upplands Väsby. Det innebär en möjlighet till att exempelvis använda bana 3 vid låg- och mellantrafik och då med kurvade inflygningar och använda bana 1 vid högtrafik. Om vi kan framhäva det här mönstret skulle det kunna innebära att flyget begränsas under kvällar, mitt på dagen och under helger och vi kanske har mer flygplan men under en begränsad tidsperiod på vardagar. Detta är ju bra både för Upplands Väsby och för de flesta i Roserberg.

  Tågdepå i Krogsta

  Under sommaren fördes intensiva möten, informationsträffar och skriftväxling gällande Train Alliances plan till en enorm tågdepå och verkstad som skulle sträcka sig från Krogsta gård och bort till Brista. För de boende i Krogsta skulle det innebära en bullrig bangård och 8 meter höga bullervallar på deras bangårdar och det skulle ta bort värdefull skog och mycket natur för hela Rosersberg. Detta drevs hårdast av Anders Eriksson och Mikael Uddén och med starkt stöd av föreningen. Vi uttalade oss i samband med politikerträffar och rundvandringar.

  Lokal valdebatt inför kommunvalet

  Föreningen bjöd in alla politiska partier till en lokal valdebatt inför valet och alla utom Mp och V kom. Runt 200 Roserbergare samlades i matsalen på Råbergsskolan för en intensiv debatt trots att partierna var mer överens än oense gällande Rosersbergs framtid. Detta var mycket uppskattat både av politiker och åhörare.

  Planerna för Roserbergs Östra är nedlagda

  På valdebatten fick vi även bekräftat det vi hört tidigare men inte offentligt – Sigtuna Kommun kommer inte att bygga ett industriområde vid Rosersberg Östra, mellan samhället, Norrsunda Kyrka och motorvägen. Detta har dock inte synts i något protokoll.

  Trafikverket

  Trafikverket bjöd in till ett öppet möte gällande cykelbana till Upplands Väsby och konsekvenserna för trafiken kring Rosersberg. Runt 100 deltagare i Råbergskolans matsal berättade vad de tyckte och bl.a den av Trafikverket stängda utfarten från Säbyholmsvägen får fortfarande vara öppen efter massiv kritik. De flesta ansåg att det är bättre att trafiken går ut på stora vägar än att gå genom villaområden med lekande barn, något som gjorde att Trafikverket ändrade sitt beslut.

  Vi fick till slut även en hastighetssänkning på Norrsundavägen från 70 till 60, något som Erik har kämpat intensivt för i många år på föreningens vägnar (han kämpar för 50 dock)

  Informationsbrev

  Under året har 3 stycken informationsbrev, RosersInfo, delats ut till alla Rosersbergsinnevånare. Innehållet har varit blandat med frågor kring Arlanda, flyget och bullerisolering, midsommarfirande, valdebatt och andra lokala frågor.

   

  Facebook

  Förutom www.rosersberg.org finns föreningen nu även på Facebook. Sök på RosersbergsVillastad och gilla.

   

  Midsommarfirande – Julgransplundring

  Föreningen finansierade musiker till midsommarfirande och stod för hjälp med marknadsföring på bägge dessa evenemang. Båda evenemangen blev mycket uppskattade med många besökare.

  Swedavia

  Vi har träffat Swedavia på ett grannmöte den 8 maj.

  Medlemsmöte

  Den 20 januari (2015) hade vi ett öppet medlemsmöte. Runt 20 deltagare diskuterade vad de tyckte var viktigt för Rosersberg.

  Styrelsemöten

  Vi har under året haft 4 protokollförda styrelsemöten.

   

  Vid pennan,

  Per Hoffner

  Ordförande