Information från Föreningen Rosersbergs Villastad
RSS icon Email icon Home icon
 • Synen (besök i verkligheten) under hovrättsförhandlingen

  Posted on October 27th, 2014 Per Hoffner No comments

  Syn-punkterVi fick fredags testprotokollet som gjordes i samband med Synen under hovrättsförhandlingarna. Kommunen och Föreningen tryckte hårt på att en av besöken skulle vara i Rosersberg, vilket också uppmärksammades. Under Tingsrättsförhandlingarna gjordes bara besök på en plats som motsvarade centrala Upplands Väsby men nu fick rättens delegater lyssna på båda.

  Tyvärr var vädergudarna inte med oss utan det blåste för starka sydliga vindar men dom ni ser i Syn_Hovrätten_141005 så var man på likvärdiga platser och mätte dessutom ljudnivåerna på bägge. Det enda är att i protokollet är de något lägre än från “vår” bullermätare men relativt lite.

  Under förhandlingarna har vi postat uppdateringar på Facebook. Gå gärna dit och läs. Gilla sidan så ser du uppdateringar i ditt flöde.

 • Hovrättsförhandlingarna igång gällande miljötillståndet

  Posted on October 7th, 2014 Per Hoffner No comments

  Dag 1 av förhandlingen är över. I fortsättningen kommer jag bara att uppdatera föreningens Facebooksida – https://www.facebook.com/RosersbergsVillastad/timeline

  Efter inledning och repetition av yrkanden har dagen ägnats åt villkor 2 i domen, där Tingsrätten dömde att man får inte flyga över centrala Upplands Väsby efter 2018 och därigenom i princip tar bort funktionen av bana 3. Tingsrättens logik bakom detta var att de ansåg att det skulle vara möjligt med kurvade inflygningar.

  Detta villkor har i princip alla överklagat och under dagen har alla argument nagelfarts och förutom oss som överklagat har även remissinstanserna yttrat sig. Vi samarbetar tätt med Sigtuna kommun som verkligen lyfter fram problematiken med att vi skulle få så mycket mer trafik och buller.

  Jag har svårt att se hur Hovrätten skulle kunna bortse från den massiva argumentation till varför kurvade och sneda inflygningar inte skulle fungera i högtrafik trots försök från Upplands Väsby kommun med inhyrda experter, både svenska och utländska. Väsbyföreningen mot buller hade ett långt utlägg om alternativ – några riktigt intressanta.

  Vårt anförande byggde på verkligheten jämfört mot teoretiska modeller och gränsvärden. Det är otroligt mycket prat kring gränsvärdet på 70 dB(max) och eftersom det bara blir en siffra och nivåerna över Rosersberg är betydligt högre använde jag den senaste publicerade rapporten från bullermätaren för att illustrera verkligheten. Läs den gärna – bra för allmänbildningen i Rosersberg.

  Här är mitt anförande – det blev inte så ordagrant men i huvudsak:

  Fru ordförande,

  Jag vill börja med att be om ursäkt för att jag inte är insatt i juridiska processer och vokabulär och lekman i detta perspektiv.
  Jag är dock en passionerad Rosersbergare. Inflyttad sedan 2004 och här representerar jag Föreningen Rosersbergs villastad, en ideell förening som finns för att bevaka Rosersbergarnas intressen. Föreningen bildades 1947, alltså långt innan Arlanda fanns men samhället är betydligt äldre. Vårt samhälle med drygt 2000 invånare ligger drygt 6 km från banänden på bana 01 och flygplan som landar på den banan flyger drygt 350 meter över våra huvuden. Det är dessutom så att flygplanen fäller ut landningsställ och har fulla klaffar vilket gör att de flesta planen måste öka gasen strax söder om Rosersberg. Därför gör inte åtgärder som exempelvis gröna inflygningar någon skillnad

  Kurvade eller sneda inflygningar till bana 3 är såklart fantastiskt – och om rätten finner det trovärdigt trots all expertis som pratar om motsatsen – så är det bra.

  MEN, i tingsrättens dom tog man inte hänsyn till konsekvensen av att om det inte gick. Konsekvensen av det, liksom i en del andra överklagande, är att den absoluta majoriteten av landningar vid nordliga vinda skulle anlända över Rosersberg. Med detta mönster finns det ingen miljökonsekvensbeskrivning eftersom det inte var något av alternativen Swedavia bifogade i sin ansökan – vilket i sak underkänner domen direkt. Enligt vår syn borde man inte kunna utfärda en dom utan att beakta konsekvensen.

  Det är väldigt mycket prat kring gränsvärdet 70 dB. Catarina Lund som pratade om MKB så utgick den på 70 dB. Problemet med det är att man fokuserar bara på gränsvärdet. Som ni säkert vet så innebär en ökning av ljudnivå med 10 dB i princip en fördubbling. Så i MKBn som hon presenterade utgick hon från 70 dB – bara en teoretisk beräkning när verklighetens nivå är 50-70%högre
  Vi har en bullermätare som Sigtuna kommun satt upp mitt i samhället. Det gör att vi kan prata om faktiska värden och inte teoretiska modeller som dessutom i tillståndsansökan baserar sig på 2008 års trafik som basår.

  VISA RAPPORT – Tillgänglig på sigtuna.se

  Tittar man exempelvis på den senaste rapporten så ser vi att 7 av de 10 vanligaste flygplanstyperna på Arlanda har registrerat en faktisk maximal bullernivå på över 80 db. Snittet ligger på runt 75 dB för en överflygning och den varar ca 40 sekunder. Jag tror att det är fler registrerade bullerhändelser över 80 db i Rosersberg än teoretiska över 70 db i Upplands Väsby.

  Vad eftersträvar vi då? Vi vill inte lägga ner Arlanda, men vi anser att alla som drar nytta av närheten till Atlanda också bör dela obehaget. Vi eftersträvar en reglering av användandet av banorna på ett sätt som säkerställer en balanserad användning och som ger längre perioder av tystnad, helst förutsägbart, för ALLA grannar runt Arlanda.

  Om man i detta fall pratar om 20.000 människor som utsätts för 70 db 6 gånger per årsmedeldygn så är det i Rosersberg 2.000 människor som utsätts för den dubbla nivån 80 gånger per årsmedeldygn. Eftersom det inte är någon reglering blir det konstiga effekter – i maj och juni i år, enligt samma rapport, var det 6 dagar som det inte var några bullerstörningar per månad. Den 10 juni var det över 400. Är det inte värt någon form av skydd eller beaktande?

  Vi hamnar på ett juridiskt gungfly kring jämförelser av störning, lite som när Transportstyrelsen försökte sätta pris på liv och skador i kampen att rättfärdiga upprustning av vägar.

  Vilka möjligheter hovrätten har att bestämma detta baserat på att det här är ett överklagande vet vi inte men det finns ett antal FAKTA som inte beaktades i Tingsrättens dom.
  Ett är att man kan inte skydda ett samhälle som har drygt hälften av bullernivån jämfört med ett annat. När vi pratar om bullernivåer över 70 db är det viktigt att veta att de bullerhändelser som är över 70 db i Rosersberg faktiskt är uppåt 80 db, ibland upp till 85. Som rätten vet är en ökning av 10 db en fördubbling av ljudnivån.

  Sammanfattning
  Vad jag vill att rätten ska komma ihåg är ett samhälle som heter Rosersberg och där det bor ca 2000 människor. Flygplan som genererar en bullernivå av ungefär dubbla nivån jämfört med Upplands Väsby. Vi har frekvens på över 80 störningar per genomsnittsdygn inklusive ett antal varje natt. Att de dessutom är betydligt högre än gränsvärdet 70db. Jag hoppas att rätten tar tillfället att provlyssna båda nivåerna och jämför.

  Vi kan inte påverka vädret – ännu – men vi kan påverka hur vi låter Swedavia bedriva verksamheten genom en regleriing som inte inverkar på kapaciteten idag eller den närmaste tiden. Titta på hur flygplatser som Schiphol utanför Amsterdam arbetar med att bullerskydda invånare.

  Tyvärr har vi inte den juridiska kompetensen att omvandla det här till hänvisningar i lagar och regelverk. Jag, och invånarna i Rosersberg, hoppas att rätten ändå tar hänsyn till dessa mer övergripande frågor och ser vilka utrymmen som finns i den process som nu sker.

  Tack!

  http://www.sigtuna.se/sv/Miljo–Natur/Buller/Bullermatstationen-i-Rosersberg/