Information från Föreningen Rosersbergs Villastad
RSS icon Email icon Home icon
 • Politiker – varför finns de? – Insändare Sigtunabygden 27/3 2013

  Posted on March 28th, 2013 Per Hoffner No comments

  I en idealisk värld ska våra folkvalda föra vår talan, skydda våra intressen och säkerställa att vårt samhälle fungerar bra. I vår kommun verkar de dock ha glömt det. När näringsliv och exploatörer slår på medialjuset skimrar frestelsens stjärna för stark och våra politiker säljer ut mark och bildar bolag tillsammans med näringslivet. Visserligen kanske några kommuninnevånare kommer att få arbetstillfälle men precis som idag kommer de flesta att pendla in. Företag betalar ingen kommunalskatt. Hur många företag har rösträtt när det är dags för val 2014?

  I Rosersberg håller nu våra politiker på att helt förstöra den grundförutsättning som är anledningen till att vi flyttat hit – närheten till naturen, det lantliga läget, det småskaliga samhället nära storstaden men med fria vidder runt omkring. I söder har vi nu det största industriområdet i norra Storstockholm som ett gapande sår. Norr om samhället vill politikerna nu kapsla in Rosersberg fullständigt i ännu fler industriområden.

  På presskonferensen där Arlandastad Holding och Swedavia visade sina planer på Airport City fanns Rosersberg med – men som Rosersbergs Logistikområde. Vi skulle vilja påpeka att det bor närmare 2.000 vanliga kommuninvånare i Rosersbergs Villastad som inte är logistikföretag utan människor. Tyvärr står på samma presskonferens vår nya kommunordförande, ler och skakar hand med de som vill göra stora vinster på vår bekostnad, och som dessutom betalar 1,5 miljoner kronor av våra skattepengar årligen för att förstöra nejden kring Rosersberg. Det är att förråda de invånare som de hoppas ska rösta på dem nästa val.

  Vi kommer att kämpa för att skydda så mycket som finns kvar av vårt lantliga läge – så vi inte behöver bli den lilla insprängda enklaven mitt i logistikområdet och Airport City.

  Borde inte invånarnas intressen vara viktigare än företagens för våra politiker – vi som faktiskt betalar era löner och valt er för att föra vår talan?

   

  Per Hoffner, ordförande i Föreningen Rosersbergs Villastad

 • Årsmöte – Verksamhetsberättelse

  Posted on March 28th, 2013 Per Hoffner No comments

  Föreningen Rosersbergs Villastad

  Årets verksamhet har dominerats kring arbetet att bromsa utbyggnationen av industriområden runt Rosersberg samt att få en någorlunda säker infart till samhället. Vi har även arbetat med en del lokala frågor vilket redovisas nedan.

  Informationsbrev

  Under året har 5 stycken informationsbrev, RosersInfo, delats ut till alla Rosersbergsinnevånare. Innehållet har varit blandat med frågor kring Arlanda, flyget och bullerisolering, midsommarfirande och andra lokala frågor. Ett av informationsbladen gjordes som extra utgåva gällande fiber som företaget Svensk Infrastruktur planerar att dra kring villorna.

  Rosersberg Östra industriområde – Stormöte med politiker 27 mars

  Den 27:e mars hade föreningen ordnat ett stormöte med ansvariga politiker gällande den planerade byggnationen av bl.a. Rosersbergs Östra industriområde (mellan samhället och Norrsunda Kyrka). Hela Bygg & Trafiknämnden var med samt Kommunordförande samt Oppositionsråd. Det blev ett många hetsiga debatter men budskapet från det 100-talet Roserbergare var solklart emot den publicerade planen. Detaljplanen drogs också tillbaka efter mötet för ”omarbetning” och vi har ännu inte sett något nytt förslag.

  Midsommarfirande – Julgransplundring

  Föreningen finansierade musiker och stod för hjälp med marknadsföring på bägge dessa evenemang. Båda evenemangen blev mycket uppskattade med många besökare.

  Trafik – Infarten till Rosersberg och hastighet i Skoby

  Genom ett medborgarförslag inskickat av Erik Van de Meulebrouck blev det äntligen lite fart bland politiker – mycket tack vare Eriks enträgna påtryckande. Nu finns det i alla fall Fullmäktigebeslut på att något ska ske, men detaljerade planer finns inte än… Det har även gjorts ett antal skrivelser till Trafikverket gällande hastighetsskyltning i Skoby vilket faktiskt resulterade i ytterligare skyltning.

  Arlanda – Swedavia

  Styrelsen och några andra intresserade Rosersbergare träffade en delegation från Swedavia den 9 oktober för ett grannsamrådsmöte. Vi ifrågasätter fortfarande starkt den nuvarande fördelningen av landande plan mellan bana 1 och 3 där ca 75% landar över Rosersberg (bana 1).

  Föreningen träffade Miljö & Hälso kontoret på kommunen för att framföra hur Rosersberg påverkas av det nya miljötillståndet. Våra påpekanden syns även i Kommunens yttrande.

  Bullermätare på plats

  I april invigdes äntligen den bullermätare som vi kämpat för och som drivs av Miljö & Hälsokontoret på kommunen. Föreningen har varit med i de förberedande diskussionerna kring placering, rapporter och utformning. Detta gav även ett massmedialt intresse där föreningen syntes och hördes i såväl radio och tidningar, både vid invigningen och när den första kvartalsrapporten kom.

  Andra frågor

  Beslut är taget på att skapa ett välkomstpaket för nya invånare i vårt samhälle med information om våra föreningar, traditioner, historia och annat matnyttigt.

  Styrelsemöten

  Vi har under året haft 6 protokollförda styrelsemöten.

 • Årsmöte 21 mars kl. 19.00 – RIK Klubbstuga

  Posted on March 6th, 2013 Per Hoffner No comments

  Medlemmar och intresserade är hjärtligt välkomna få vårt årsmöte den 21 mars kl 19.00 i RIKs klubbstuga. Förutom traditionella årsmötet kommer vi även att ha en omröstning om namnet på föreningen.

  Vi behöver, som de flesta föreningar, aktiva medlemmar för att kunna fortsätta att driva frågor och uppmärksamma politiker och organisationer på att vi finns. Vill du vara med och göra en skillnad för framtiden? Kontakta ordförande Per Hoffner eller valberedningen.

  Hjärtligt välkomna!!!