Information från Föreningen Rosersbergs Villastad
RSS icon Email icon Home icon
 • Säker ut/infart till Rosersberg – 145 km/h vid poliskontroll

  Posted on November 26th, 2012 Per Hoffner No comments

  När polisen hade en fartkontroll vid Rosersberg togs flera förare för fortkörning – den värsta med en hastighet av 145 km/h. Läs hela artikeln på Märsta.nu.

  Återigen kan vi inte tillräckligt påpeka vikten av en säker in- och utfart från ett samhälle med 1.600 invånare mot en väg där så många bevisats med att ignorera den i grunden för höga hastigheten på 70 km/h. Detta bevisas i de tyvärr få fall då hastigheten verkligen kontrolleras och det vore tragiskt om det skulle behövas ännu en dödsolycka innan myndigheterna tar tag i frågan trots en mångårig kamp från föreningen och från olika privatpersoner.

  Men, med facit av politiken de senaste åren kommer nog ett besked ett par månader innan valet 2014 och så kan någon politiker klippa band strax innan valet 2018 – och människoliv riskeras för att få politiska poäng…

  Foto: Ragnar Lilliestierna

 • Fiber till villorna…

  Posted on November 21st, 2012 Per Hoffner No comments

  Vi i styrelsen får in många frågor gällande det förslag som är utskickat till villorna i Rosersberg från företaget Svensk Infrastruktur AB. För att klargöra hur vi ser på det ville vi med detta skicka ut ett extra RoserInfo men det är ett val som du som enskild fastighetsägaren måste göra beroende på dina förutsättningar och hur du använder kommunikation.

  Varför behövs fiber?

  Bandbredd börjar bli en bristvara. Sättet vi använder internet förändras från att bara surfa och maila till att nu användas som bärare för media. Många hushåll har smart- phones, surfplattor och flera datorer, man har sina tv-paket via bredbands-TV, man spelar online med vänner över hela jordklotet, man tittar mycket mer på Play-kanalerna och kommunicerar via video och IP-telefoni. Redan nu är det tjockt i ADSL-tillgången och det är svårt att byta den plattformen. Tillgång till en bra kommunikationsinfrastruktur i Rosersberg är viktigt för samhället i stort, även om självklart de olika individerna har olika behov. Fiberförbindelser finns redan på många andra platser (innerstäder, förorter och inlandet) och inom hela EU sker en omfattande utbyggnad. Områden som villaområdena i Rosersberg har hamnat efter i utvecklingen. Till de flesta bostadsrättsföreningarna i samhället är fiber redan framdraget då det är enklare med flerhushållsbyggnader.

  Varför gör inte kommunen eller Telia detta?

  Det är inte kommunens jobb att installera fiber (eller för den delen el eller telefoni) till enskilda fastigheter. Med lite historisk återblick fick ju vi vänta väldigt länge innan vi kunde få ADSL till Rosersberg vilket fick andra aktörer att etablera en alternativ tjänst (de små parabolerna på vissa fastigheter). Svensk Infrastruktur väljer själva att investera i Rosersberg när andra inte gör det.

  Erbjudandet från Svensk Infrastruktur AB

  Svensk Infrastruktur sköter den fysiska framdragningen av en eller två fiberoptiska kablar till din fastighet och installerar en första anslutningspunkt i ditt hus. Denna ansluts till en större kabel, normalt längs gatan. Eftersom detta innebär att man gräver in på din tomt är det viktigt att man är HELT ÖVERENS och INFÖRSTÅDD om vad som ingår och vad som inte ingår och vad man kan förvänta sig. Detta görs med representant för Svensk Infrastruktur.

  Alternativ vid anslutning

  För installationen finn det tre alternativ. Två stycken för den rena installationen, med eller utan ROT-avdrag samt det tredje som kallas kollektiv anslutning. Där får man med en Internetanslutningstjänst med 100 Mbit/s ned och 10 Mbit/s upp vilket låter dig ansluta dig till IP-telefoni. Dessutom kan man dela upp betalningen på 36 månader. Om man idag har en ADSL-anslutning för internet samt vanlig telefon så betalar man redan mycket av vad som ingår och merkostnaden för att få fiber installerat är runt 200 kr/mån i 3 år. Efter de tre åren får du en riktig snabb anslutning till mycket lägre priser än idag. Studera ditt erbjudande och prata med Svensk Infrastrukturs representanter.

  Fördelar

  Förutom det uppenbara med en mycket snabbare anslutning finns det många andra fördelar. Man slipper luftledning som en del fastigheter har (driftstörningar, blixt- risk etc.). Det borde även påverka värdet av din fastighet vid en ev. försäljning. Kapaciteten och valmöjligheten ökar markant, både idag och ännu mer i framtiden.

  Nackdelar

  Om man vill ansluta sig senare blir det dyrare och svårare. Ett större projekt som detta innebär störning i form av grävningar, och dessutom in på de hustomter som vill ansluta sig. Säkerställ därför alla tvetydigheter med representanter för företaget.

  Sammanfattning

  Svensk Infrastruktur är ett bolag som sett en möjlighet i Rosersberg. Vi från föreningens sida kan inte avgöra hur mycket du behöver eller kommer att behöva den extra kapacitet som finns från fiber utan det måste du som enskild fastighetsägare göra.