Information från Föreningen Rosersbergs Villastad
RSS icon Email icon Home icon
  • Reportage i Radio Stockholm

    Posted on September 26th, 2012 Per Hoffner No comments

    Radio Stockholm gjorde ett nyhetsreportage gällande den första rapporten från bullermätaren och där Patrik Kujansivu, Bullerombudsman på Sigtuna Kommun och ordförande i vår förening blev intervjuade. Läs och lyssna på reportaget här

  • Första rapporten från bullermätaren

    Posted on September 26th, 2012 Per Hoffner No comments

    Nu finns den första kvartalssammanställningen från bullermätaren i Rosersberg på kommunens hemsida. Det som är anmärkningsvärt är att den ger sådana utslag även vid starter på 19R så det är aldrig en tyst dag. Dessutom reagerade jag på mängden störningar över 80 db de dagar som man landar över oss. De 10 db ökning upplevs som en fördubbling jämför med gränsvärdet 70 db. Läs hela rapporten här