Information från Föreningen Rosersbergs Villastad
RSS icon Email icon Home icon
 • Den permanenta bullermätningsstationen invigd

  Posted on May 30th, 2012 Per Hoffner No comments

  Med kaffe, bullar, strålande solsken och passerande flygplan invigde Ronnie Lundin, Ordförande för Miljö- och hälsoskyddsnämnden, igår bullermätaren i Rosersberg.

  Sigtuna Kommuns hemsida kan du se aktuella bullernivåer med ca en sekunds fördröjning

  Det är Miljö- och Hälsoskyddskontoret som upphandlat en enhet som inom kort kommer att finnas på plats vid korsningen av Norrtorpsvägen och Råbergsvägen. Platsen är vald för att ha så lite bakgrundsoljud från andra källor så att avläsningarna blir så tillförlitliga som möjligt. Reslutatet kan avläsas på tre olika sätt:

  1. I realtid via hemsidan
  2. Ihopkopplat med det WebTrak-system som Swedavia använder så att man kan se specifika flygningar, flygplanstyper etc. Detta görs på flera platser i världen, ex. Vancouver. Man kan även gå in och söka bakåt i tiden om man t.ex. kom ihåg att man blev speciellt störd vid någon viss tidpunkt. Tyvärr är detta med ett par timmars fördröjning på grund av något tekniskt hos Swedavia.
  3. Kvartalsvisa sammanställningar där ex de 10 vanligaste flygplanstyperna redovisas vilket ger möjligheten att kunna jämföra verkliga med beräknade värden.

  Den här bullermätningsstationen är något vi efterfrågat länge och det är fantastiskt bra av kommunen att finansiera och driva detta och ge oss verkliga fakta inför arbetet  med Swedavias miljöansökan för driften vid Arlanda flygplats.

 • Den farliga trafiksituationen uppmärksammas

  Posted on May 29th, 2012 Per Hoffner No comments

  Det krävdes tyvärr två dödsolyckor men det börjar att röra sig iallafall.

  En artikel från märsta.nu

 • Ytterligare en olycka på Norrsundavägen

  Posted on May 23rd, 2012 Per Hoffner No comments

  I eftermiddags inträffade ytterligare en trafikolycka på Norrsundavägen i korsningen med Säbyholmsvägen där en bil och motorcykel kolliderade med ett stort räddningspådrag som följd. Hade den gått att undvika om hastigheten varit lägre? Det får polisens utredning avgöra men det är tragiskt att människors liv krossas medan myndigheterna funderar och utreder. Hur många fler ska det bli?

  Aktuella artiklar hos Märsta.nu och UNT.se

 • Sänk hastigheten på Norrsundavägen (väg 859)

  Posted on May 23rd, 2012 Per Hoffner No comments

  50skyltFöreningen har länge försökt påverka olika myndigheter för att få till stånd en sänkning av hastigheten på Norrsundavägen (se även tidigare artikel). Erik skickade den 10 maj in ett medborgarförslag (en förening får inte lämna medborgarförslag) som visar hur enkelt kommunen skulle kunna genomföra en hastighetssänkning, antingen genom att utvidga zonen för tätbebyggt område så att vägen täcks in eller via Trafikförordningen.

  Läs hela förslaget här

  Sigtunabygden skrev en artikel om förslaget som du kan läsa här. I förslaget finns även en artikel från samma tidning där de mätte hastigheten och deras mätningar visade att 60% av bilisterna körde över 70 km/h vid infarten till Rosersberg.