Information från Föreningen Rosersbergs Villastad
RSS icon Email icon Home icon
 • Årsmöte och framtid?

  Posted on April 8th, 2011 Per Hoffner No comments
  Bästa medlemmar och tidigare medlemmar i Föreningen Rosersbergs Villastad!
  Den 12/4 kl. 19.00 är det årsmöte i Församlingsgården. Vi hoppas att du har möjlighet att komma då.
  En av de viktigaste punkterna för detta årsmöte kommer att vara föreningens fortsatta existens eller inte. Styrelsen som idag består av 5 personer kommer inte att kunna fortsätta arbeta under samma förutsättningar som har rådigt under några år. För att föreningen ska kunna vara verksam och arbeta med de frågeställningar som kommer upp måste det, som i de flesta föreningar, även finnas engagemang ifrån medlemmarna och inte bara ifrån styrelsen.
  Vi fem som idag sitter i styrelsen mäktar inte med att engagera oss i flygbuller, järnvägsdragningar, motorstadion i Skoby, Rosersbergsdagen och midsommarfirande samt andra löpande ärenden. Det blir en omöjlig arbetsbelastning för oss, och om vi ska kunna ha en påverkan måste arbetsgrupper tillsättas och styrelsen utökas.
  Kom på årsmötet och var delaktig i beslutet. Fundera på om du kan bidra med din tid och engagemang för att få föreningen att leva vidare, och att hjälpa till att förbättra vår miljö. Rosersberg är en fantastisk plats att bo på.
  Som det ser ut idag kommer sittande styrelse att avgå och lägga föreningen vilande om inget nytt händer på årsmötet. Sprid gärna denna information till din granne också.
  Väl mött på årsmötet!

  Bästa medlemmar och tidigare medlemmar i Föreningen Rosersbergs Villastad!

  Den 12/4 kl. 19.00 är det årsmöte i Församlingsgården. Vi hoppas att du har möjlighet att komma då.

  En av de viktigaste punkterna för detta årsmöte kommer att vara föreningens fortsatta existens eller inte. Styrelsen som idag består av 5 personer kommer inte att kunna fortsätta arbeta under samma förutsättningar som har rådigt under några år. För att föreningen ska kunna vara verksam och arbeta med de frågeställningar som kommer upp måste det, som i de flesta föreningar, även finnas engagemang ifrån medlemmarna och inte bara ifrån styrelsen.

  Vi fem som idag sitter i styrelsen mäktar inte med att engagera oss i flygbuller, järnvägsdragningar, motorstadion i Skoby, Rosersbergsdagen och midsommarfirande samt andra löpande ärenden. Det blir en omöjlig arbetsbelastning för oss, och om vi ska kunna ha en påverkan måste arbetsgrupper tillsättas och styrelsen utökas.

  Kom på årsmötet och var delaktig i beslutet. Fundera på om du kan bidra med din tid och engagemang för att få föreningen att leva vidare, och att hjälpa till att förbättra vår miljö. Rosersberg är en fantastisk plats att bo på.

  Som det ser ut idag kommer sittande styrelse att avgå och lägga föreningen vilande om inget nytt händer på årsmötet. Sprid gärna denna information till din granne också.

  Väl mött på årsmötet!