Information från Föreningen Rosersbergs Villastad
RSS icon Email icon Home icon
 • Rosersberg överlämningsbangård – Nya spår till postterminalen

  Posted on February 28th, 2011 Per Hoffner No comments

  Hej,

  TrainFöreningen fick dokument från Trafikverket gällande planerna på “av och påfartssträckor” för att järnvägen ska kunna ansluta till den nya blivande postterminalen. Självklart är det bättre med järnväg än en massa lastbilar ur ett miljöperspektiv, men det kommer ändå att ge ett större bullertryck över Roserberg.  Se planerna på Trafikverkets web-plats här och bakgrundsinformationen här

  Det innebär runt 3,5 km nya spår samt växlar etc vilket enligt planerna ser ut att ansluta från Krogsta i norr. Det som är viktigt är att accerelerande samt inbromsande tåg låter mer än bara passerande, liksom tåg som passerar växlar och ändrar riktning. Alltså är det hög tid att bullerisolera längs hela järnvägen och Rosersberg, likväl som att hänsyn tas till de boende i Krogsta så att växlarna inte hamnar utanför deras fönster.

  Trafikverket bjuder in till ett samrådsmöte på Orrgården, måndagen den 7:e mars kl 18.00-20.00. Synpunkter kan antingen lämnas skriftligt fram till den 21 mars eller muntligen vid mötet.