Information från Föreningen Rosersbergs Villastad
RSS icon Email icon Home icon
 • Trafikbuller skadar barn på skolgårdar

  Posted on October 21st, 2010 Per Hoffner No comments

  ear_defendersI en artikel i DN idag så uppmärksammas att många skolbarn i Stockholm stad utsätts för buller över 55 decibel på skolgården och enligt artikeln att:

  “Kända konsekvenser av att vistas i höga bullernivåer är enligt Miljöförvaltningen upplevelser av obehag, störd kommunikation, koncentrationssvårigheter, irritation, sömnlöshet och inlärningssvårigheter. Det finns också misstankar om att buller kan ge upphov till olika kroniska fysiologiska förändringar.”

  Undrar då hur barnen på Råbergsskolan påverkas av flygbuller över 70 decibel. Har det något att göra med att resultaten på de nationella proven är så låga?

  Skriv gärna till Länsstyrelsen och berätta att ni är oroliga