Information från Föreningen Rosersbergs Villastad
RSS icon Email icon Home icon
 • Årsmöte onsdag 27 april 19.00

  Posted on April 17th, 2016 Per Hoffner No comments

  OrdförandeklubbaVälkomna på årsmöte den 27 april kl 19.00 i RIKs klubbstuga. Kaffe och något gott serveras.

 • Öppet möte om Rosersberg onsdag 14 oktober kl 19.00

  Posted on October 8th, 2015 Per Hoffner No comments

  Coffee_steamOnsdagen den 14 oktober anordnar Föreningen ett öppet möte om Rosersberg i RIKs klubbstuga.

  De här öppna mötena ger oss tillfälle att berätta om de projekt vi är inblandade i och det vi vet om olika saker. Det ger oss också en möjlighet att ta in åsikter och tankar från medlemmar och blivande medlemmar om vad man tycker är viktigt och vad vi kan arbeta med framöver.

  Här är några av de projekt som är på gång och som vi kan diskutera:

  • Det nya miljötillståndet för Arlanda. Det är uttryckt att det ska utredas alternativa bananvändningsmönster för att minimera buller för invånarna i Rosersberg och Upplands Väsby. Första workshopen med Swedavia är på måndag den 12 oktober då även kommunen är med.
  • Rosersbergs Västra. En helt ny stadsdel. Visionsarbetet är igång med insamling av nuläge, vad står Rosersberg för idag? Hur kan man bygga vidare på det?
  • Det utökade industriområdet – hur det påverkar bl.a invånarna i Vantarboda.
  • Sopberget vid Brista.
  • Tågdepå vid Krogsta
  • Vägar
  • Stadsdelsråd
  • Politiker och tjänstemän…

  Kaffe och tilltugg bjuder föreningen på.

  Varmt välkomna önskar styrelsen.

 • Tack för hjälpen…

  Posted on August 26th, 2014 Per Hoffner No comments

  Det är spännande att Sigtunabygden hjälper oss med marknadsföringen och vi är tacksamma. Hoppas att många Rosersbergare ser sin möjlighet att ta reda på mer inför valet och kommer på debatten på torsdag.

  Artikeln i Sigtunabygden är här

 • Politiker – varför finns de? – Insändare Sigtunabygden 27/3 2013

  Posted on March 28th, 2013 Per Hoffner No comments

  I en idealisk värld ska våra folkvalda föra vår talan, skydda våra intressen och säkerställa att vårt samhälle fungerar bra. I vår kommun verkar de dock ha glömt det. När näringsliv och exploatörer slår på medialjuset skimrar frestelsens stjärna för stark och våra politiker säljer ut mark och bildar bolag tillsammans med näringslivet. Visserligen kanske några kommuninnevånare kommer att få arbetstillfälle men precis som idag kommer de flesta att pendla in. Företag betalar ingen kommunalskatt. Hur många företag har rösträtt när det är dags för val 2014?

  I Rosersberg håller nu våra politiker på att helt förstöra den grundförutsättning som är anledningen till att vi flyttat hit – närheten till naturen, det lantliga läget, det småskaliga samhället nära storstaden men med fria vidder runt omkring. I söder har vi nu det största industriområdet i norra Storstockholm som ett gapande sår. Norr om samhället vill politikerna nu kapsla in Rosersberg fullständigt i ännu fler industriområden.

  På presskonferensen där Arlandastad Holding och Swedavia visade sina planer på Airport City fanns Rosersberg med – men som Rosersbergs Logistikområde. Vi skulle vilja påpeka att det bor närmare 2.000 vanliga kommuninvånare i Rosersbergs Villastad som inte är logistikföretag utan människor. Tyvärr står på samma presskonferens vår nya kommunordförande, ler och skakar hand med de som vill göra stora vinster på vår bekostnad, och som dessutom betalar 1,5 miljoner kronor av våra skattepengar årligen för att förstöra nejden kring Rosersberg. Det är att förråda de invånare som de hoppas ska rösta på dem nästa val.

  Vi kommer att kämpa för att skydda så mycket som finns kvar av vårt lantliga läge – så vi inte behöver bli den lilla insprängda enklaven mitt i logistikområdet och Airport City.

  Borde inte invånarnas intressen vara viktigare än företagens för våra politiker – vi som faktiskt betalar era löner och valt er för att föra vår talan?

   

  Per Hoffner, ordförande i Föreningen Rosersbergs Villastad

 • Förstudie om bro över järnvägen längs Slottsvägen

  Posted on December 18th, 2012 Per Hoffner No comments

  Trafikverket har påbörjat en förstudie där de utreder möjligheten att göra en planskild korsning vid Slottsvägen och Ostkustbanan och har övergripande utrett behovet i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) för överlämningsbangården i Rosersberg. I MKB:n gjordes bedömningen att en planskild korsning inte var nödvändig för att det var för få som trafikerade Slottsvägen och att den kommande trafikplatsen vid Rosersberg minskade behovet.

  Sigtuna kommun har planer på att exploatera området runt om med bostäder och kommunen tror att behovet av att nyttja korsningen kommer att öka för biltrafik och oskyddade trafikanter. Utifrån kommunens framtida planer har Trafikverket påbörjat en förstudie som utreder förutsättningar och möjligheter för en planskild korsning vid Slottsvägen.

  Läs förstudien och de förevisade alternativen på www.trafikverket.se

 • Säker ut/infart till Rosersberg – 145 km/h vid poliskontroll

  Posted on November 26th, 2012 Per Hoffner No comments

  När polisen hade en fartkontroll vid Rosersberg togs flera förare för fortkörning – den värsta med en hastighet av 145 km/h. Läs hela artikeln på Märsta.nu.

  Återigen kan vi inte tillräckligt påpeka vikten av en säker in- och utfart från ett samhälle med 1.600 invånare mot en väg där så många bevisats med att ignorera den i grunden för höga hastigheten på 70 km/h. Detta bevisas i de tyvärr få fall då hastigheten verkligen kontrolleras och det vore tragiskt om det skulle behövas ännu en dödsolycka innan myndigheterna tar tag i frågan trots en mångårig kamp från föreningen och från olika privatpersoner.

  Men, med facit av politiken de senaste åren kommer nog ett besked ett par månader innan valet 2014 och så kan någon politiker klippa band strax innan valet 2018 – och människoliv riskeras för att få politiska poäng…

  Foto: Ragnar Lilliestierna

 • Fiber till villorna…

  Posted on November 21st, 2012 Per Hoffner No comments

  Vi i styrelsen får in många frågor gällande det förslag som är utskickat till villorna i Rosersberg från företaget Svensk Infrastruktur AB. För att klargöra hur vi ser på det ville vi med detta skicka ut ett extra RoserInfo men det är ett val som du som enskild fastighetsägaren måste göra beroende på dina förutsättningar och hur du använder kommunikation.

  Varför behövs fiber?

  Bandbredd börjar bli en bristvara. Sättet vi använder internet förändras från att bara surfa och maila till att nu användas som bärare för media. Många hushåll har smart- phones, surfplattor och flera datorer, man har sina tv-paket via bredbands-TV, man spelar online med vänner över hela jordklotet, man tittar mycket mer på Play-kanalerna och kommunicerar via video och IP-telefoni. Redan nu är det tjockt i ADSL-tillgången och det är svårt att byta den plattformen. Tillgång till en bra kommunikationsinfrastruktur i Rosersberg är viktigt för samhället i stort, även om självklart de olika individerna har olika behov. Fiberförbindelser finns redan på många andra platser (innerstäder, förorter och inlandet) och inom hela EU sker en omfattande utbyggnad. Områden som villaområdena i Rosersberg har hamnat efter i utvecklingen. Till de flesta bostadsrättsföreningarna i samhället är fiber redan framdraget då det är enklare med flerhushållsbyggnader.

  Varför gör inte kommunen eller Telia detta?

  Det är inte kommunens jobb att installera fiber (eller för den delen el eller telefoni) till enskilda fastigheter. Med lite historisk återblick fick ju vi vänta väldigt länge innan vi kunde få ADSL till Rosersberg vilket fick andra aktörer att etablera en alternativ tjänst (de små parabolerna på vissa fastigheter). Svensk Infrastruktur väljer själva att investera i Rosersberg när andra inte gör det.

  Erbjudandet från Svensk Infrastruktur AB

  Svensk Infrastruktur sköter den fysiska framdragningen av en eller två fiberoptiska kablar till din fastighet och installerar en första anslutningspunkt i ditt hus. Denna ansluts till en större kabel, normalt längs gatan. Eftersom detta innebär att man gräver in på din tomt är det viktigt att man är HELT ÖVERENS och INFÖRSTÅDD om vad som ingår och vad som inte ingår och vad man kan förvänta sig. Detta görs med representant för Svensk Infrastruktur.

  Alternativ vid anslutning

  För installationen finn det tre alternativ. Två stycken för den rena installationen, med eller utan ROT-avdrag samt det tredje som kallas kollektiv anslutning. Där får man med en Internetanslutningstjänst med 100 Mbit/s ned och 10 Mbit/s upp vilket låter dig ansluta dig till IP-telefoni. Dessutom kan man dela upp betalningen på 36 månader. Om man idag har en ADSL-anslutning för internet samt vanlig telefon så betalar man redan mycket av vad som ingår och merkostnaden för att få fiber installerat är runt 200 kr/mån i 3 år. Efter de tre åren får du en riktig snabb anslutning till mycket lägre priser än idag. Studera ditt erbjudande och prata med Svensk Infrastrukturs representanter.

  Fördelar

  Förutom det uppenbara med en mycket snabbare anslutning finns det många andra fördelar. Man slipper luftledning som en del fastigheter har (driftstörningar, blixt- risk etc.). Det borde även påverka värdet av din fastighet vid en ev. försäljning. Kapaciteten och valmöjligheten ökar markant, både idag och ännu mer i framtiden.

  Nackdelar

  Om man vill ansluta sig senare blir det dyrare och svårare. Ett större projekt som detta innebär störning i form av grävningar, och dessutom in på de hustomter som vill ansluta sig. Säkerställ därför alla tvetydigheter med representanter för företaget.

  Sammanfattning

  Svensk Infrastruktur är ett bolag som sett en möjlighet i Rosersberg. Vi från föreningens sida kan inte avgöra hur mycket du behöver eller kommer att behöva den extra kapacitet som finns från fiber utan det måste du som enskild fastighetsägare göra.

   

   

 • Midsommarfirande i Rosersberg

  Posted on June 18th, 2012 Per Hoffner No comments

  Det blir ett traditionsenligt midsommarfirande i Rosersberg.

  Tors 21 juni kl 18.00
  Midsommarstången kläs vid RIKs klubbstuga. Ta med hela familjen och hjälp till att skapa traditioner för barnen.

  Midsommarafton 22 juni kl 14.00
  Sätter dit de sista blommorna och under musik bär stången till lekparken.

  Midsommarafton 22 juni kl 14.30
  Dans kring stången, lotterier, fiskdamm, 3-kamp och cafeteria

  Allt överskott går till RIK som gör ett fantastiskt arbete i samhället.

   

  Ha en trevlig midsommar önskar vi i Föreningen Rosersbergs Villastad!!!

 • Sänk hastigheten på Norrsundavägen (väg 859)

  Posted on May 23rd, 2012 Per Hoffner No comments

  50skyltFöreningen har länge försökt påverka olika myndigheter för att få till stånd en sänkning av hastigheten på Norrsundavägen (se även tidigare artikel). Erik skickade den 10 maj in ett medborgarförslag (en förening får inte lämna medborgarförslag) som visar hur enkelt kommunen skulle kunna genomföra en hastighetssänkning, antingen genom att utvidga zonen för tätbebyggt område så att vägen täcks in eller via Trafikförordningen.

  Läs hela förslaget här

  Sigtunabygden skrev en artikel om förslaget som du kan läsa här. I förslaget finns även en artikel från samma tidning där de mätte hastigheten och deras mätningar visade att 60% av bilisterna körde över 70 km/h vid infarten till Rosersberg.

 • Norrsunda Kyrka – Vad är ett kulturarv värt?

  Posted on April 1st, 2012 Per Hoffner No comments

  Efter att ha tagit del i det stormöte som anordnats  av Föreningen Rosersbergs Villastad, mellan politiker och invånare, i anledning av kommuens  planer för  Rosersberg, infinner sig en del funderingar kring vilka värden vi  omger oss med i dagens samhälle?

  Norrsunda kyrkaVad är det som gör ett samhälle värt att leva och verka i? Vad är det som gör ett samhälle attraktivt för  människor att bo i – och flytta till?

  Är det att, genom utbyggnad och exploatering av området, få in så mycket skatteintäkter som möjligt?  Är det  ekonomisk tillväxt och service, som skapar trivselfaktorn i samhället? Kan det möjligen finnas  andra värden att vårda –  för en hållbar utveckling, och för framtida generationer?

  Norrsunda  kyrka, en viktig del av vårt kulturarv, står där den står sedan 1100-talet, som en symbol för en kultur, som vuxit fram genom seklerna. Vi lever i en tid av snabba förändringar. Men vår kyrka, vår kulturskatt, står där, fast förankrad i tiden. Som en länk mellan generationer står den där som en påminnelse  om vår historia. Våra förfäder vilar där. Våra politiker talar om  ekonomisk tillväxt, om vikten av att etablera  industrier, och nya  företag, som betingar höghusbebyggelse, med därtill hörande infrastruktur, intill kyrkan och kring villasamhället Rosersberg.

  Faktorer på trivselbarometern handlar kanske mer om medborgarinflytande, om respekt för ett samhälle som vuxit fram under lång tid, och som utvecklat en särprägel. Om närheten till den natur och  kultur som samhället representerar för dess invånare. Är det kanske  just småskaligheten, som  tilltalar vissa människor, och ger ett  samhälle dess värde?

  Det förbud mot höghusbebyggelse från Luftfartsverket, som under många år präglat Rosersberg, har säkerligen bidragit till det småskaliga, litet lantliga, samhälle som vuxit fram. Alltför kraftiga ingrepp i den kulturhistoriska miljö som det handlar om, som att bygga in Norrsunda kyrka, och marken däromkring, i en starkt avvikande miljö,  med  bebyggelse av höghus och industrier runt omkring,  kan kanske på sikt komma att betinga en större kostnad, än vad man i nutid kan överblicka?

  Ett samhälle måste naturligt nog utvecklas – så även Rosersberg. Förhoppningen är dock att förändringarna skall ske med stor varsamhet och hänsyn  tagen till redan befintlig miljö, så att nyetableringen blir till komplement, som förstärker och förvaltar vårt redan rika kulturarv.

  Britt-Marie Elgenfors